Zápisy ze zasedání ZO

Zápis mimořádné zasedání ZO 8.12.2021