Obec Zhoř

Znak a název obce Zhoř
 • SK Zhoř - vítěz Zhoř Cupu 2016

  SK Zhoř - vítěz Zhoř Cupu 2016

 • Zhořský anděl

  Zhořský anděl

 • Obecní úřad

  Obecní úřad

 • Náves ve Zbislavi

  Náves ve Zbislavi

 • SDH Zbislav

  SDH Zbislav

 • Socha sv. Jana Nepomuckého Zbislav

  Socha sv. Jana Nepomuckého Zbislav

 • Roubené stavení ve Zhoři

  Roubené stavení ve Zhoři

 • ZHOŘCUP

  ZHOŘCUP

 • Rybník na Výšce

  Rybník na Výšce

 • Kaplička ve Březí

  Kaplička ve Březí

 • Blehovská kaplička

  Blehovská kaplička

 • Rybářské závody ve Zhoři

  Rybářské závody ve Zhoři

 • Dětské hřiště

  Dětské hřiště

 • Zbislav

  Zbislav

 • Březí

  Březí

 • Kaple Březí

  Kaple Březí

 • Kaple ve Zhoři

  Kaple ve Zhoři

 • Kaplička Osletín

  Kaplička Osletín

 • Zimní pohled na Zhoř

  Zimní pohled na Zhoř

 • Blehov

  Blehov

 • Pochod od kapličky ke kapliččce 2016

  Pochod od kapličky ke kapliččce 2016

 • Zima ve Zhoři

  Zima ve Zhoři

GDPR

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obec Zhoř zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Obec Zhoř je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Obec Zhoř, IČ:  00 250 287, se sídlem: Zhoř 40, 399 01 Milevsko, telefon: +420 380 120 747, e-mail: obec.zhor@seznam.cz, ID datové schránky: 6ihjdwr.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Svazek obcí Milevska, Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko 1, IČO: 65986580, e-mail: svazek.milevsko@seznam.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Petr Koblic, mobil: +420 778 514 600, e-mail: koblic@sorp.cz

 

Obec Zhoř jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

výkonu státní správy,

výkonu samosprávy,

poskytování dotací,

zajištění interních procesů,

komunikace s občany.


Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění právních povinností, které se na obec Zhoř (dále jen „správce“) vztahují a dále na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je správce pověřen. Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi správcem a Vámi.

Ve výjimečných případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vaší vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není správci uložena zvláštním právním předpisem anebo jste k předání údajů neudělili souhlas.

Při zpracování osobních údajů u správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány pouze po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
odvolani-souhlasu.docx 15.2 Kb
prava-subjektu.docx 18 Kb
pravni-titul-zpracovani-osobnich-udaju.docx 12.7 Kb
vzor-souhlasu-obecne.docx 18.4 Kb
zadost-o-pristup-k-udajum.docx 19.3 Kb

Dnes je 17.08.2019

svátek má Petra

Aktuality

Pouťové odpoledne se koná ve Zhoři v sobotu 15.6.2019 od 14 hodin na návsi.
více

------------------------------------------
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Online video ze záchranné stanice živočichů Makov
(včetně zvuku) 
Kamera 1: čapí hnízdo
Kamera 2 : rybníček

Počasí

Počasí Zhoř (okres Písek) - Slunečno.cz
mapa ČR