Spolky a sdružení

Český červený kříž Zhoř

Sbor dobrovolných hasičů Zhoř

Sbor dobrovolných hasičů Blehov

Sbor dobrovolných hasičů Březí