Znak a vlajka obce

Znak a vlajka obce Zhoř

Fotogalerie ze slavnostního požehnání vlajky a znaku obce 15.6.2013

Znak a vlajka obce Zhoř            


 Znak a vlajka obce Zhoř

 Dne 17. Dubna 2012 převzala starostka obce Zhoř Ing. Romana Nohejlová z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslavy Němcové dekret o udělení znaku a vlajky.

Fotografie
Znak a vlajka obce Zhoř Znak a vlajka obce Zhoř Znak a vlajka obce Zhoř Znak a vlajka obce Zhoř    Znak a vlajka obce Zhoř
Znak a vlajka obce Zhoř Znak a vlajka obce Zhoř Znak a vlajka obce Zhoř Znak a vlajka obce Zhoř   Znak a vlajka obce Zhoř


 

29. června 2011 Zastupitelstvo obce Zhoř rozhodlo o tom, že obec Zhoř bude mít své vlastní symboly, znak a vlajku.

Návrhy zpracoval heraldik pan Mgr. Jan Tejkal, předložil 14 návrhů symbolů obce. Na požadavek zastupitelů byly návrhy doplněny ještě o další 4 návrhy lišící se jak kompozičně, tak barevně.

Na zasedání zastupitelstva dne 23. září 2011 byly vybrány dvě varianty, obě varianty byly schváleny v národních barvách.

Zastupitelé obcí obešli občany všech místních částí obce Zhoř, aby sami rozhodli o tom, který návrh se jim líbí.

 Znak a vlajka obce Zhoř                                          Znak a vlajka obce Zhoř


Výsledky hlasování občanů o symbolech obce:

Výsledky hlasování
  Varianta LILIE Varianta LEV
obec

počet hlasů pro  

výsledek hlasování % 

počet hlasů pro výsledek hlasování %
Zhoř 9 12% 64 88%
Blehov 3 10% 28 90%
Březí 0 0% 29 100%
Osletín 7 64% 4 36%
Zbislav 12 29% 30 71%

Pro variantu obecních symbolů se lvem hlasovalo 83% občanů obce.   


Dne 13. října 2012 byla na zasedání Zastupitelstva obce Zhoř schválena vítězná varianta znaku a vlajky obce.

Znak a vlajka obce Zhoř 

Blason neboli popis znaku obce:
v červeném štítě kráčející stříbrný lev se zlatou zbrojí nad sníženým stříbrným plamenným hrotem s pěti plameny, v něm  modrá lilie.

Figura pěti plamenů plamenné paty štítu představuje tzv. mluvící znamení obce, když připomíná název obce, který  se vykládá od slovesa „shořeti“ a – podobně jako třeba název Žďár – připomíná  někdejší založení vesnice na půdě získané vypálením (shořením) lesa.  Počet pěti plamenů přitom koresponduje s počtem současných místních částí samosprávné obce Zhoř (Blehov, Březí, Osletín, Zbislav, Zhoř).                                       
Současně lze v plamenech spatřovat též jeden z atributů sv. Víta, patrona kaple ve Zhoři, přičemž druhým svatovítským atributem je vykračující lev, jehož přítomnosti ve znakovém štítě je zároveň možné rozumět také jako odkazu na srdeční štítek znaku strahovských premonstrátů (s českým lvem), k jejichž zboží později milevský klášter náležel.
 
Figura lilie odkazuje na milevský premonstrátský klášter s mariánským kostelem,  k jehož panství náležela většina místních částí obce a současně - jako typický atribut P. Marie - připomíná patronku kaplí v připojených místních částech obce.


Vlajka obce představuje kompozičně mírně upravené opakování znaku.

Znak a vlajka obce Zhoř

Popis vlajky obce:
„List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a bílý, v poměru 4 : 1. V červeném pruhu bílý  kráčející lev se žlutou zbrojí. Ze druhé a třetí čtvrtiny bílého pruhu vyniká pět plamenů, prostřední nejvyšší sahá do poloviny a krajní nejnižší do pěti osmin šířky listu.  V bílém pruhu a v prostředním plameni  modrá lilie. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.“