Podporované projekty

Oprava komunikace Zbislav

Na tento projekt byla poskytnuta dotace z dotačního programu Jihočeského kraje - Program obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 230.000 Kč.
Jihočeský kraj