Podporované projekty

Oprava komunikací v obci Blehov

Akce Oprava komunikací v obci Blehov byla podpořena dotací Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2020 částkou 270.000 Kč jako neinvestiční dotace.

Jihočeský kraj

Oprava a přístavba altánu Zhoř

Akce Oprava a přístavba altánu Zhoř byla podpořena dotací Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2019 částkou 200.000 Kč jako investiční dotace a částkou 80.000 Kč jako neinvestiční dotace.

Jihočeský kraj

Oprava komunikace Zbislav

Na tento projekt byla poskytnuta dotace z dotačního programu Jihočeského kraje - Program obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 230.000 Kč.
Jihočeský kraj