Kultura, sport...
Pravidelně pořádané kulturní, sportovní a společenské akce:
Leden - Babský bál 
Červen -  Pouťová zábava 
Červen - Fotbalový turnaj  ZHOŘCUP
Setkání rodáků
Listopad - Hubertská zábava
Prosinec - Rozsvěcování vánočního stromu ve Zhoři
 
Sportovní zařízení:    
- fotbalové, volejbalové hřiště ve Zhoři
- menší fotbalové hřiště ve Zbislavi
- dětské hřiště se skluzavkou a kolotočem ve Zhoři

Turistické zajímavosti:
- kapličky v osadách Blehov, Březí, Osletín, Zbislav
- Špejchar ve Zhoři - chráněná kulturní památka
- roubená stavení
- kaple sv. Víta ve Zhoři z r. 1907