Významná jubilea občanů

Významná jubilea občanů

Všem oslavencům přejeme mnoho zdraví a štěstí do dalších let.

Paní Anděla Brábníková oslavila v únoru 90. narozeniny.
Brábníková Anděla
Pan Josef Prošek oslavil v únoru 85. narozeniny.
Významná jubilea občanů
Pan Josef Schorník oslavil v březnu 87. narozeniny.
Významná jubilea občanů