Požehnání kaple Zbislav 2015

Požehnání kaple ve Zbislavi

Poslední květnovou sobotu požehnal Milevský děkan P. Mgr. František Míček O.Praem. ve Zbislavi nově opravené kapličce. Sešlo se zde mnoho rodáků a přátel obce, pro které Zbislavští organizátoři připravili prvotřídní pohoštění i kulturní program.

MIlevský děkan požehnal Zbislavskému sboru dobrovolných hasičů i jejich historickou ruční stříkačku. Hasiči byli oděni v replikách historických uniforem.

KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015
KapleZbislav2015