Pochod od kapličky ke kapličce 2012

Pochod od kapličky ke kapličce ve Zhoři                      Plakát
    Obec Zhoř a SK Zhoř poprvé uspořádali v sobotu 5. května 2012 Pochod od kapličky ke kapličče. Cílem pochodu bylo projít všechny vesnice, které k obci Zhoř patří a ve všech si prohlédnout kaplličky.
   Prvotní nápad uspořádat pochod měla naše kronikářka paní Milena Novotná. Následovalo vymyslet správnou trasu, název pochodu,  zabezpečit organizaci celého pochodu i označit trasu. Nakonec jsme se dohodli, že zkusíme spojit novodobý pochod se starou tradicí májových návštěv kaplí. V každé vesnici nám místní umožnili prohlídku kapličky a postarali se o občerstvení.
   Start byl ve Zhoři, kde každý účastník dostal kartičku s popisem trasy a mapkou. Na kartičku si na každém stanovišti pochodující nalepili samolepku s fotografií kapličky nebo navštíveného místa. První zastávkou byla kaplička sv. Víta ve Zhoři, pak se pokračovalo do Březí. Tady nás čekalo velké překvapení – ženy ze Březí napekly výborné  koláče, připravily chlebíčky, prodávalo se pivo. Trasa pokračovala lesem do Zbislavi, zde pro nás měli kromě občerstvení připravenou i historickou hasičskou stříkačku, kterou jsme si před kapličkou prohlédli.
   Další zastávkou byla kaplička v Osletíně, po její prohlídce pak účastníci po louce pochodovali do Blehova. Místní nás opět velmi vřele přivítali, ukázali nám krásně nazdobenou kapličku a poskytli nám příjemné posezení u krbu, kde jsme si opekli špekáčky. Následovala cesta na Výšku, kde sice není kaplička, ale zato je zde nejlepší výhled do okolí. A protože nám přálo i počasí, vyhlídka byla opravdu krásná. Poslední kapličkou pochodu byla kaplička nad Zhoří. Cílovou stanicí byla hospoda U rybníka ve Zhoři, kde bylo připraveno teplé občerstvení.
   Trasa pochodu měřila 15 kilometrů, pochodu se zúčastnilo 68 účastníků, zastoupeny byly všechny naše obce  a všichni byli velmi spokojeni. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci pochodu podíleli – SK Zhoř, Obci Zhoř, místním občanům ve Březí, mladé generaci ve Zbislavi, občanům v Osletíně, SDH v Blehově, dětem z Výšky i hospůdce ve Zhoři, kde byla poskytnuta sleva na občerstvení po předložení kartičky se samolepkami ze všech stanovišť. První ročník se povedl a doufáme, že se z Pochodu od kapličky ke kapličče stane pěkná tradice a prohloubíme tak vztahy mezi vesnicemi naší obce.

Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012
Pochod 2012