Masopustní maškary na schůzi ČČK

Masopustní maškary na schůzi ČČK 20.2.2012