Přerušení dodávky elektrické energie bude ve Zhoři, Blehově, Zbislavi a Březí dne 15.2.2018.